Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

глоба

 

Често чувате и Вие самите от приятели и познати –„този месец получих по-малко месечно възнаграждение, защото работодателят ми ме глоби“, нали?

Аз съм го чувала многократно!

И като че ли, толкова често се повтаря, че се свикна и едва ли не се възприе за нормално случващото се. Допълнително, често работодателят внушава, че налага глоба, защото тя е „дисциплинарно наказание“.

Да, ама не! Знаете ли, че всъщност измежду посочените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания, глоба не фигурира?

Съгласно чл. 188 от Кодекса на труда, дисциплинарните наказания са

– забележка;

– предупреждение за уволнение;

– уволнение.

Изчерпателно посочени от законодателя, т.е. работодателят не може свободно да си „измисля“ такива.

В негова тежест са предвидени и императивни задължения преди да наложи наказанието, а именно –

длъжен е преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Имайте предвид, че когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Това не се прилага, ако обясненията не са били изслушани/дадени по вина на работника/служителя.

Иска ми се да се върна отново към глобата, която както вече посочих – не е дисциплинарно наказание.

В Кодекса на труда, изчерпателно е посочено, кога работодателят може да прави удръжки от трудово възнаграждение – чл. 272, като реално тук отново глобата не фигурира. Обърнете внимание, че работодателят може да прави тези удръжки без съгласието на работника/служителя:

1. Получени аванси – ако сте получили частично плащане на възнаграждението си по-рано, то няма как впоследствие отново да претендирате пълен размер на месечната си заплата;

2. Надвзети суми вследствие на техническа грешка – тази хипотеза би била налице при грешка в пресмятането на дължимото трудово възнаграждение/ решение № 837 от 1994 г. на III ГО на ВС/;

3. Данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение и осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;

4. Запори, наложени по съответния ред – тук е налице хипотезата, при която с изпращане на запорно съобщение, получено от работодателя, за същия се поражда задължение да заплаща дължимата сума, чрез превод по сметката на съдебния изпълнител за погасяване задължението на работника/служителя по изпълнителното дело, и същевременно – забраната да изплаща трудовото възнаграждение на работника или служителя, без да удържа сумата по запора.

5. Удръжки при осъществяване на ограничена имуществена отговорност на работника/служителя – хипотезата, която често се определя като „глоба“. Всъщност не е глоба и е налице процедура, която следва да бъде спазена преди сумата да бъде удържана, а именно:

Първо, издаване на заповед, с която работодателя определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя.

Второ, заповедта трябва да бъде връчена на работника/служителя. От момента на връчването, работникът/служителят може да оспори писмено основанието и размера на отговорността, а от своя страна /при наличие на оспорване/ работодателят може да предяви срещу него иск по съдебен ред.

Трето, ако работникът/служителят НЕ оспори в посочения срок и СЛЕД изтичането му, то тогава вече работодателят има право да удържи сумата и то в размерите, посочени в ГПК.

Така, че ако е налице уведомяване, че сте ГЛОБЕНИ и не са спазени горепосочените стъпки, то определено имате основание да предявите претенции – първо към работодателя, а ако това е неуспешно –  да се обърнете към компетентния съд.

Разбирам, че много работещи се отказват от претенции по съдебен ред, защото това определено означава и „раздяла“ с този работодател, но замислете се – заслужава ли си да полагате труд при лице, което ежемесечно ще „спестява разходи на фирмата си“ за Ваша сметка?

Ако имате конкретни въпроси, можете да се свържете с мен, по удобен за Вас начин – имейл: gencheva.lawoffice@gmail.com или на телефон 0988868791.

3 thoughts on “Глоба от работодател – законно ли е?

 1. За да бъдем точни – получаването на по-малко трудово възнаграждение, или т.н. „глоба“, в определени случаи си е напълно законно.
  Кодексът на труда не допуска налагане на „глоба“ върху основното възнаграждение по трудов договор. Но ако това възнаграждение има и бонусна част, (например добавка за спазване на правилата по безопасност и здраве при работа), неизплащането на тази добавка поради нарушение не е противозаконно. Макар че от гледна точка на работника това си е вид „глоба“, защото този месец получава по-малка сума от предишния…

  1. Здравейте,
   законът е ясен и конкретен какво означава „глоба“.
   Вече рабитникът или работодателят как виждат в своите представи „глобата“ е отделен въпрос, но не говорим за закон, а не за тълкувания.
   Поздрави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.