Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Европейска заповед за плащане – процедура по издаване

европейска заповед за плащане

Както знаете, акцентът на дейност на кантората е насочена към разрешаване на казуси с трансграничен елемент в областта на семейното и търговското право. Затова днес искам да обърна внимание на европейската заповед за плащане, уредена в Регламент № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (по-долу: Регламента) и по-конкретно на предпоставките за издаване на същата.

Целта на Регламента, така както е определена в чл. 1 от Регламента, е да опрости, ускори и намали разходите за съдебни спорове по трансгранични дела, свързани с безспорни парични вземания, както и създаването на минимални стандарти, които да премахнат необходимостта от провеждане на каквото и да било междинно производство. Като трансграничен случай, Регламентът определя този случай, при който поне една от страните има местоживеене или обичайно пребиваване в държава-членка, различна от държавата на сезирания съд (чл. 3, т. 1). Моментът, към който следва да се определи, дали един случай е трансграничен е този на внасянето на иска за европейската заповед за плащане. (чл. 3, т. 2).

Разпоредбата на чл.6 от Регламента предвижда, че компетентността за издаване на европейска заповед за плащане се определя по правилата на Регламент №1215/2012 г. ., с който беше отменен Регламент (ЕО) № 44/2001. Имайте предвид, че съгласно определената в този Регламент специална компетентност, можете да подадете искане за издаване на европейска заповед за плащане пред български съд, дори ако постоянния адрес или седалището на длъжника е в друга държава-членка. Това ще бъде допустимо при:

дела, свързани с договор – ако мястото на изпълнение на въпросното задължение е в България, като ако не е договорено друго, мястото на изпълнение на въпросното задължение е:

в случая на продажба на стоки, мястото в България, където съгласно договора са доставени стоките или е трябвало да бъдат доставени,

в случая на предоставяне на услуги, мястото в България където съгласно договора услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени.

Това означава, че при определени предпоставки, можете да се обърнете към българския съд, без да правите допълнителни разходи за производство пред съд в друга държава-членка на ЕС.

Как започва процедурата?

Процедурата започва с подаване на молба за издаване на европейска заповед за плащане. Съгласно чл. 625, ал. 1 от българския Граждански процесуален кодекс (ГПК), молбата за издаване се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението. Молбата не е в свободен текст, а трябва да бъде изготвена съгласно формуляр А, изложен в приложение I на Регламента, като трябва да бъде попълнено съдържанието, както е посочено в Регламента – изложение за страните, стойност на вземането, описание на доказателства и т.н.

Съдът предоставя възможност за допълване и поправка, както и за изменение на молбата.

Обърнете внимание, че отхвърлянето на молбата не подлежи на обжалване, но ищецът може да подаде нова молба за същото вземане.

Производството е строго формализирано – ищецът, както и съда, ползват формуляри, които се намират в приложения към Регламента.

За допълнителни въпроси относно описаната процедура, можете да се свържете с кантората на тел. 098932923.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.