Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

eu-712739_1920От началото на 2015 г. на територията на ЕС е в сила нов Регламент, уреждащ правилата на международния граждански процес – Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, който преработва и отменя известния като Брюксел I – Регламент (ЕС) № 44/2001.

Приложното поле на Регламента обхваща граждански и търговски дела, като извън обхвата му остават митнически, данъчни и административни спорове.

Ето някои от хипотезите, в които българският съд ще бъде изключително компетентен, независимо от местоживеенето на страните:

1. По дела, които имат за предмет вещни права върху недвижими имоти, както и договори за наем на такива, ако имотът се намира на територията на Република България.

Предвидено е изключение, при наличие на следните предпоставки:
– Сключен договор за наем;
– Същият да е сключен за временно ползване;
– С максимален срок от 6 последователни месеци;
– Наемателят да е физическо лице;
– Наемателят и наемодателят да имат местоживеене в една и съща държава. Тук гражданството няма значение и не е определящо.

Ако тези предпоставки са налице, българският съд ще е компетентен, ако ответникът има местоживеене в България.

Например българин (наемател – физическо лице) и германец (наемодател) сключват договор за наем за имот в Испания, като в същото време и двамата живеят в България. Ако същият е за срок от 6 последователни месеци и е за временно ползване, то тогава компетентен да се произнесе по спор, възникнал по повод тези отношения, ще е българският съд.

2. При дела относно действителността на създаването, недействителността или прекратяването на търговски дружества или други юридически лица, както и за действителността на техните решения – българският съд ще е компетентен, ако седалището на дружеството е на територията на Република България.

3. При спорове относно вписвания в публичен регистър – ако този регистър се води в България, компетентен ще е българският съд.

Защо е от особено значение да се знае кой е изключително компетентният съд при възникнал спор?

Ако сезирате българския съд с иск, който основно засяга дело, по което съдилищата на друга държава-членка имат изключителна компетентност, той служебно ще прогласи, че е некомпетентен, без да е необходимо изрично възражение от насрещаната страна.

От друга страна, ако подадените искове спадат към изключителната компетентност на няколко съдилища, измежду които и българският, то тогава от значение е кой е бил първият, пред който е подаден искът. Ако първият сезиран съд е българският, другите следва да се откажат от своята компетентност в негова полза.

В следваща статия ще разгледам компетентността на българския съд съгласно Регламента, при спорове възникнали по повод индивидуални трудови договори.

2 thoughts on “За изключителната компетентност на българския съд съгласно Регламент на ЕС.

  1. Как стоят нещата с договорената компетентност?Аз и мой партньор в Германия, имаме споразумение компетентен съд да бъде холандският. Ако реша да го съда в България, какво ще стане?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.