Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

power-poles-503935_1280Чудите се какво трябва да направите, ако изграждате обект и искате същият да бъде захранен с електрическа енергия?

Ако този въпрос Ви вълнува и търсите отговора, то трябва да знаете и да съобразите следното:

1. Трябва да подадете писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта, ако имате качеството възложител.

2. Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено, искането се подава към оператора на преносната мрежа или към оператора на съответната разпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено – към оператора на разпределителна мрежа.

3. Искането за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава по образец, предоставен от съответния мрежови оператор. Т.е. самото искане не е в „свободен текст”, а трябва да изискате представяне на образец от мрежовия оператор, който да попълните.

4. Проучването се заплаща по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР.

5. Прилага се виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закон за устройство на територията.

6. Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на Наредбата, операторът писмено ще Ви уведоми като лице, което е подало искането. Това трябва да се случи в 14-дневен срок от датата на подаването му, като съответно трябва да Ви бъде дадена и възможност да отстраните непълнотите и несъответствията в документите или представите допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението.

Важно! Срокът започва да тече от тази дата, а не от датата на която от дружеството е изготвено становището с указанията.

7. Ако не отстраните непълнотите и несъответствията в документите или не представите допълнително необходимите документ в горепосочения срок, процедурата по присъединяване на обекта ще бъде прекратена.

8. Искането следва да бъде попълнено, съобразно предвидените задължителни реквизити.Не пропускайте нито един от тях!

9. В това искане се посочва и предоставената мощност за целия обект, включително и в случаите на поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части на присъединявания обект.

10. За извършване на проучването съответният мрежови оператор може да поиска представяне и на допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

Може да поиска такава информация, ако тя е свързана с правилата за управление на електроенергийната система и разпределителните мрежи.

Считам, че с опита ми като експерт в Комисия за енергийно и водно регулиране, мога да допринеса за по-ефективното и бързо разрешаване на Вашия казус. Затова, ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.