Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

baby-428395_1280Все по-актуален става проблемът – неплащане на издръжка. Много често задълженото лице – родител е осъдено да изплаща такава, но въпреки това не изпълнява това свое задължение. Задължение, което освен чисто битов, има и морален характер.
Това, че един родител се е десезирал от задълженията си спрямо негово дете, не го освобождава от същите .

Може ли в една подобна ситуация родителят, който полага грижи за детето и ефективно упражнява родителските си права и задължения, да се обърне към държавата?

В Семейния кодекс е предвидена възможността държавата да изплаща присъдена издръжка, но при наличието на определени предпоставки, които са следните:

1. Лицето, на което се дължи издръжка (в случая непълнолетното дете) да е български гражданин.
2. Неизправният родител да няма доходи и да не притежава имущество, върху което да се насочи принудителното изпълнение.

Не можете да предявите иск срещу държавата и да я осъдите да ви изплаща издръжка.
Това задължение си остава на неизправния родител, а намесата на държавата е с цел предоставяне на средства за нуждаещо се лице, което не е аналогично на задължението на един родител, което е със семейноправен характер. Тя не го освобождава от това негово задължение и съгласно закона, той й дължи възстановяването на изплатените суми, ведно със законната лихва.

Размерът на издръжка, който можете да претендирате е този, който е определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер за присъдена издръжка, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.
Тоест, ако лицето е осъдено да изплаща издръжка, по-голяма от този максимален размер, от държавата можете да получите такава, но в редуцирания размер, посочен в закона.

Ако считате, че предпоставките са налице, следва да се обърнете към съдебния изпълнител, с писмено искане за предприемане на действия от негова страна за изготвяне на констативен протокол, към който се прилагат необходимите документи и впоследствие се подават в Общината по по постоянния адрес на родителя-взискател.
Подробно процедурата е уредена в Наредба, приета с постановление на Министерски съвет.

Ако въпреки, че предпоставките, уредени в закона са факт, съдебният изпълнител не предприеме действия, отказът му може да бъде обжалван по реда на Граждански процесуален кодекс.

Гореизложеното няма характер на юридическа консултация, а цели запознаване на четящия с правата му, уредени в закона.
За точното и правилно разрешаване на конкретен казус, се изисква задълбочено и детайлно запознаване с фактите и обстоятелствата по него.

2 thoughts on “Кога държавата може да поеме изплащането на издръжка, дължима от родител?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.