Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Както едно лице може да се разпорежда с имуществото си за след смъртта си чрез завещание, така съществува възможността това разпореждане да страда от пороци.
Законът за наследството/ЗН/ разделя недействителните завещателни разпореждания на нищожни и унищожаеми.

1. Кои завещателни разпореждания са нищожни?

Съгласно чл. 42 от ЗН едно завещание е нищожно:
1.1 Когато е направено в полза на лице, което няма право да получава по завещание. Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗН лице, което не е заченато при откриване на наследството и което е родено неспособно да живее, не може да наследява нито по закон, нито по завещание.
1.2 Когато при съставянето му не са спазени изискванията за формата му.
За да бъде спазени те, саморъчното завещание трябва да бъде изцяло ръкописно написано  от самия завещател;да съдържа означение на датата, когато е съставено; да е подписано от същия, като подписът следва да бъде поставен след завещателните разпореждания /чл. 25, ал. 1 ЗН/.
Изискванията, на които трябва да отговаря нотариалното завещание, са посочени в чл. 24 ЗН.
1.3. Когато завещателното разпореждане или изразеният в завещанието мотив, поради който единствено е направено разпореждането са противни на закона,на обществения ред и на добрите нрави; същото важи, когато условието или тежестта са невъзможни

Нищожното завещание не поражда правни последици и не може да бъде потвърдено. Искът за обявяването му за нищожно не се погасява по давност и може да бъде предявен от всяко заинтересовано лице.

2. Кои завещателни разпореждания са унищожаеми?
Съгласно чл. 43 от ЗН едно завещание е унищожаемо:

2.1. Когато е направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава – по арг. от чл. 13 от ЗН, това е лице, което не е е навършило 18 години; поставено е под пълно запрещение поради слабоумие; лице, което не е способно да действа разумно. Отчитането на тези предпоставки се извършва към момента на съставяне на завещанието.
В съдебната практика се приема, че може едно поначало напълно дееспособно лице да изпадне в състояние на неразбиране на постъпките си, като извършеното в такова състояние завещание ще бъде недействително.
2.2. Когато е направено поради грешка, насилие или измама.
Грешката в мотива е причина за унищожение на завещателното разпореждане, когато мотивът е изразен в самото завещание и единствено поради него е направено разпореждането.
Грешката може да се отнася до лицето, на което се завещава или до предмета на завещанието.

Искът за унищожение на завещателно разпореждане се погасява с изтичането на три години от деня, в който ищецът е узнал причината за унищожаемостта. ЗН предвижда и абсолютна давност – искът не може да бъде предявен след изтичане на десет години от откриването на наследството. Възражението за унищожаемостта на завещанието обаче не е ограничено със срок.

За ролята на нотариуса можете да прочетете интересна публикация в сайта на ИК“Труд и право“.

2 thoughts on “Кое завещание е недействително?

  1. Интересувам се по темата, защото мъжът, с който се намирах във фактическо съжителство, но почина ми завеща апартамента си. Сега негова роднина води дело, че завещанието е недействително и цели да ме изгони от апартамента. Сочи, че завещанието е недействително,защото датата на съставяне е след подписа.Има ли опасност да загубя делото?

    1. Подписът трябва да бъде след датата,т.е. с поставянето му след датата, завещателя удостоверява,че завещанието е съставено точно на тази дата. Важно е, в самия текст на завещанието, дали не се споменава датата. По този начин фактът, че датата е поставена след подписа не е основание за обявяване на завещанието за недействително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.