Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

   международна компетентност   В предишна моя статия обърнах внимание на това, при какви обстоятелства може да се претендира по-висок размер на издръжка на дете. Тук обаче ще акцентирам на друг проблем, разгледан и от Върховния касационен съд /ВКС/ в Решение № 301/07.10.2013 г. и отнасящ се до международната компетентност – може ли българският съд да разгледа иск за изменение на издръжка, определен от съд в друга държава-членка на ЕС, когато обичайното местопребиваване на лицето, на което се дължи плащане на същата, не е променено.

     Давам пример за да може да се изясни подобна ситуация – баща е осъден да плаща издръжка на детето си със съдебно решение от немски съд. Майката, детето и бащата живеят в Германия. Минава известен период от време и бащата решава да се прибере в България, но детето и майката остават в Германия. Той решава да подаде иск за изменение на размера на издръжката/определен в Германия/, но вече пред българския съд.

   Тук се поставя въпросът, дали съгласно правилата на приложимия Регламент (ЕО) № 4/ 2009 г. искът е допустим и следва да бъде разгледан от българския съд.

  За да отговори на този въпрос, ВКС обръща внимание на чл. 8, ал. 1 от Регламента, който ограничава възможността за откриване на производства за изменения на решения, с които е присъдена издръжка. Според тази разпоредба, ако издръжката е присъдена с решение в държава-членка, в която е обичайното пребиваване на правоимащото лице / в примера Германия/, задълженото лице не може да предяви претенция за изменение на издръжка в друга държава-членка, докато обичайното местопребиваване на правоимащия е в държавата, в която е постановено решението за издръжка.

   В т. 2 от този член на Регламента са посочени изключенията, но както посочва ВКС промяната на обичайното местопребиваване не попада измежду тях.

   В този случай, сезираният български съд следва да се обяви за некомпетентен и да не разгледа претенцията по същество.

  И в други мои статии съм обръщала внимание на това, че при спорове с трансграничен елемент следва първо да се установи кой е компетентният съд. Международната компетентност е от изключително значение за развитието на процеса, независимо дали ще предявите иск или сте ответник по конкретно дело.

 Изложеното не представлява юридическа консултация. За цялостното разбиране на разгледания проблем или при конкретен казус, можете да се свържете с кантората на посочените в сайта имел и телефон.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.