Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

задължения за вода

Имате качеството на наследник, не ползвате наследствен имот, но един ден получавате заповед за изпълнение на задължения за вода. Считате, че ВиК дружеството няма право да претендира тези суми от Вас, но дали това наистина е така?

Има ли основание тези задължения да бъдат търсени от Вас?

След смъртта на едно лице, неговите правата и задълженията преминават в патримониума на наследниците му. Съгласно чл. 48 ЗН, наследството не преминава по право и автоматично към наследниците.

При неговото откриване лицата, които имат право да наследяват се призовават към наследяване, като придобиването на наследството става с приемането му /изрично или мълчаливо/ и има обратно действие – от датата на откриване на наследството. Нормата на чл. 48 ЗН съставлява законова презумпция, по силата на която законните наследници носят отговорността по чл. 60 ЗН от откриването на наследството по смисъла на чл. 1 ЗН до доказване приемането на наследството по опис или отказ от наследството.  При предявяване на иск за задължения на наследодател, наследниците трябва да докажат изпълнението на задълженията или да докажат наличието на правопогасяващи, правоизключващи, правоунищожаващи или правоотлагащи факти и обстоятелства, каквито са отказът от наследство, или приемането на наследството по опис /в този смисъл Решение № 437 от 17.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 70/2011 г., III г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК/. 

За задълженията на лицето преди неговата смърт отговарят всички наследници, които са приели наследството.

Но тук следва и въпросът – какво се случва с последващите задължения за вода? Например, двама братя наследяват свой родител. Единият продължава да живее в наследствения имот, а другият – не. Разбира се, той не губи качеството на наследник, но и не потребява вода в посочения имот. И понеже е наследник, може да бъде изненадан с искова молба или заповед за изпълнение, ако не са извършени плащания по възникнали задължения.

Какво трябва да направят наследниците, за да не се стигне до тази хипотеза?

Те трябва да подадат заявление до ВиК оператора, като представят удостоверение за наследници. В този случай ще бъде открита партида на името на наследника или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях. Ако не бъде представено споразумение, то ВиК операторът ще открие партида на всички наследници.

Или за да се избегнат неблагоприятни последици за лицето, което не обитава имота и реално не ползва вода в същия, то следва наследниците да представят споразумение пред оператора и да бъде открита партида на името САМО на този наследник, който живее и има потребление в същия.

Още по темата за задълженията към ВиК операторите – прочетете тук.

Ако имате въпроси във връзка с Вашите права на потребители и при конкретен казус, можете да заявите консултация чрез формата за контакт или да изпратите запитване на advokat_plovdiv@abv.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.