Защо КЗК глоби Юбер Б.В?

Около Юбер се вдигна доста шум – определено не само в България, но и в други държави, където предоставянето... Read More

10 съществени момента за наследяването в рамките на ЕС

С Регламент на ЕС, приет на 4 юли 2012 г., се хармонизират правилата относно компетентността и приложимото право в... Read More

Вреди от публикация в интернет?

Общуването в интернет е част от ежедневието. На практика точно там получаваме основната информация за случващото се в света... Read More