Защо КЗК глоби Юбер Б.В?

Около Юбер се вдигна доста шум – определено не само в България, но и в други държави, където предоставянето на услугата впоследствие е спряно. Така например, след протести на таксиметровите шофьори във Франция, услугата вече не е достъпна там.

Read More

10 съществени момента за наследяването в рамките на ЕС

С Регламент на ЕС, приет на 4 юли 2012 г., се хармонизират правилата относно компетентността и приложимото право в областта на наследяването в ЕС, признаването и изпълнението на решения и автентични актове в тази област. Ето и част от отговорите на н...

Read More