Oбработка на лични данни ли е използването на видеонаблюдение?

Използването на видеонаблюдение за защита на даден имот и обитателите му, може ли да се се определи като обработка на лични данни при извършване на изцяло лични или домашни занимания, в случай че системата за наблюдение покрива и обществени места?

Важно за пострадали при ПТП в държава-членка на ЕС!

Живеете в България, но при пътуване и на територията на друга държава-членка претърпявате ПТП. И тук, наред със стреса и негативните емоции, изскача и въпросът къде и как да бъде реализирана отговорността по застраховка „Гражданска отговорност”? Този въпрос,разглежда и Европейският съд по направено преюдициално запитване от страна на германския съд.

Мълчалив отказ на административен орган?

Сезирате административен орган с искане за издаване на индивидуален административен акт, а той мълчи ли, мълчи… Да, подобна ситуация едва ли е изненада за някой. Често си е една „добре установена” практика. Факт! И, както Върховният административен съд посочва, че сроковете целят „дисциплиниране” на администрацията, така и Вие не следва да пропускате възможността да дадете