Пътуване с дете извън граница?

Сериозно предизвикателство е, ако искате изведете детето си извън границите на България, но другият родител не дава съгласието си за това. Независимо, дали става въпрос за краткотрайно отсъствие /за празнични дни или конкретно мероприятие/ или за трайно установяване в друга държава, ще ви се наложи да предприемете действия по съдебен ред. Винаги препоръчвам да се

Некоректен работодател в Германия

Да се сблъскаш с некоректен работодател не е изненада за никой. За съжаление все повече българи, живеещи в Германия, се оплакват от нередовно плащане на възнаграждение и други нарушения на трудовите им права. Какво можете да направите, ако не получавате възнаграждението си навреме? Отговор на този въпрос можете да намерите в две мои статии, публикувани

Грижи за здравето на близък

Правната уредба на социалните рискове приравнени на общото заболяване, при които обект на осигурителна закрила са неотложни грижи за здравето на близките на осигуреното лице се съдържа в чл. 45, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).    Според разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от КСО – парично обезщетение при условията и в размера