Мълчалив отказ на административен орган?

Сезирате административен орган с искане за издаване на индивидуален административен акт, а той мълчи ли, мълчи… Да, подобна ситуация едва ли е изненада за някой. Често си е една „добре установена” практика. Факт! И, както Върховният администрат...

Read More