Мобилните оператори подиграват ли се с нас?

Сключване на договор от разстояние по телефон?

Отказ от договор за потребителски кредит?

Думата „кредит” винаги предизвиква неприятни асоциации. Представяме си как всеки месец една (понякога немалка сума) от дохода, „отпътува” от месечния ни бюджет. Обикновено, след изтегляне на кредита, парите бързо са намерили своето предназначение и след това години наред плащаме. Няма го усещането, което имаме при ежедневните „сделки” – плащам и получавам на момента.