Европейска заповед за плащане

Европейска заповед за плащане – процедура по издаване Както знаете, акцентът на дейност на кантората е насочена към разрешаване на казуси с трансграничен елемент в областта на семейното и търговското право. Затова днес искам да обърна внимание на европейската заповед за плащане, уредена в Регламент № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12