Съд в Италия задължи майка да храни сина си с месо

Редно ли е една майка да кара детето си да спазва вегански режим? Read More

За недопустимостта българският съд да се произнася относно ползването на имот, находящ се извън територията на РБ

В решение 552/2012 г. по гр.дело 1671/2011 г., ВКС е разгледал, допуснато до касационно обжалване решение, като е следвало... Read More