За изключителната компетентност на българския съд съгласно Регламент на ЕС.

От началото на 2015 г. на територията на ЕС е в сила нов Регламент, уреждащ правилата на международния граждански... Read More

За лишаването от право на управление на МПС съгласно решение на Съда в Люксембург

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150040bg.pdf Read More