Регистрация на ЕООД – кога това е правилният вид фирма за нас

Регистрация на ЕООД – кога това е правилният вид фирма за нас

Когато сте решили да стартирате свой бизнес, преди да извършите регистрация на фирма, е важно да се запознаете с предимствата и недостатъците на видовете такива и да изберете правилната за вас правна форма на търговска дейност. Изборът се основава на редица критерии, личните ви предпочитания и нужди, както и на законови възможности (например регистрация на ООД при един собственик и липса на съдружници е невъзможна). 

Предимства на ЕООД, които превръщат тази правна форма в подходяща за вас

ЕООД е подходящата форма за вас, ако предпочитате ограничената отговорност и не желаете да отговаряте за евентуални задължения на фирмата с личните си средства и имущество. Тази ограничена отговорност прави ЕООД по-предпочитан за регистриране вид фирма от ЕТ. При ЕТ като собственик отговаряте с имуществото си за фирмените задължения и при повдигнати искове от страна на кредитори е възможно да изгубите имоти, жилище и всичко, което притежавате, когато фирменият капитал е недостатъчен за задоволяването на исковете.

И още:

  • Нисък наличен капитал – регистрация на ЕООД може да извършите и с 2 лв. капитал.
  • Нисък риск – отговаряте за задълженията на фирмата до размера на началния капитал. При нисък такъв рискът и отговорностите също намаляват. Това ви дава спокойствие, че ако нещо се обърка и фирмата претърпи финансов крах, ще отговаряте за задълженията до размер, който сте определили сами с внасянето на началния капитал.

Формата ЕООД е подходяща, ако сте единствен собственик на капитала и не желаете да имате съдружници. В случай че имате съдружник, тази форма е неприемлива и се налага регистрацията на ООД.

Ясен и лесен за изчисляване данък печалба е още едно предимство, на което си заслужава да обърнем внимание. При ЕООД се заплаща 10% плосък данък върху печалбата всяка година. Фиксирани и ясни са и дължимите месечни осигуровки. Това ви помага да планирате по-добре разходите, които ви предстоят, по тези пера. В някои случаи ще дължите и патентен данък. При ЕТ има възможност за облагане само с патентен данък, но се дължат допълнителни осигуровки според печалбата.

Освен това, данъчната тежест и осигуровките при регистрация на ЕООД са по-ниски от тези при ЕТ. 

Основните недостатъци са свързани с по-сложната процедура и тройно по-дългото време, необходимо за заличаване на ЕООД, отколкото на ЕТ. Друг недостатък е, че при ЕООД е задължително двойното счетоводно записване и съставянето на ГФО в края на годината, което означава, че ще ви е нужно счетоводно обслужване и че неговата цена ще е по-висока, в сравнение с тази за ЕТ.

Регистрация на ЕООД се извършва от едноличния собственик на капитала. Може да се възползвате от кантора за счетоводно обслужване и правни услуги, които да подготвят документите и извършат регистрацията вместо вас, за да си спестите време и да избегнете евентуални грешки. 

Документи, необходими за регистрация на ЕООД

Документите, които ще са ви нужни за регистрация на ЕООД, включват заявление по образец А4, учредителен акт, учредителен протокол, банкови документи за открита банкова сметка и внесен капитал, решение, с което се назначава собственикът на капитала като управител и други. 

В зависимост от дейността, може да се изискват лицензи или разрешение. 

Ако нямате опит в създаването на актове, протоколи и подготовка на нужните документи, поверете задачата на фирма, която се занимава със счетоводно обслужване и правни услуги. Така ще си гарантирате изрядни документи, бързо и безпроблемно вписване в Търговския регистър и ще получите полезни съвети, свързани с всички аспекти на вашата дейност. 

Top