Мистериите около Таблицата на Менделеев

Мистериите около Таблицата на Менделеев

Mалцина знаят, че Дмитрий Менделеев е един от последните световноизвестни учени в края на 19-ти век, които отстояват идеята за Етера като същност на съществуване. А още по-малко са тези от нас, които знаят, че периодичната таблица на елементите е умишлено подправена след неговата смърт на 2 февруари 1907-ма година.

Световно предстъпление – подправянето на менделеевата таблица

За най-голямото престъпление в науката за последните 150 години се смята именно Фалшифицирането на менделеевата таблица. Точно същата тази периодична таблица, която ни караха да си купуваме като малки в училище и ни изпитваха безброй пъти на нея. Не става дума за грешно подреждане на химичните групи, а за премахването на един важен и неизучен елемент наречен Ефир или Етер. Интересите на Менделеев не са само в областта на химията, той се е занимавал и с физика, минералогия, метрология метеорология, икономика и технологии.

Постиженията на Менделеев

Менделеев изследва явлението изоморфизъм, което разкрива връзката между формата на кристалите и химичният състав на съединенията, както и зависимостта на свойствата на елементите и стойността на техните атомни обеми. Той открива критичната температура на кипене на течностите през 1860-та година. Менделеев е автор на първия руски учебник по “Органична химия”. Той създава “Химичната теория на водните разтвори”, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие. Извел е уравнението за идеален газ включващо зависимостта между състоянието на газа и температурата, сега известно като “Уравнение на Клапейрон Менделеев”. През 1880-та година представя идеята за подземна газификация на въглищата. През 1987-ма година извършва полет на конструиран от него самия аеростат с двигател.

Закона на природата на Менделеев

Няма спор, че най-голямото откритие на Менделеев е Закона на природата, именно този който подрежда химичните елементи. Система, която показва закономерностите, обединяващи свойства и атомните тегла на елементите по онова време когато още нищо не се е знаело за строежа на атома. До към средата на 19-ти век са открити 63 химични елемента. Менделеев, заедно с други от неговата епоха са търсели начин как да ги обединяват в една схема. Според легендата, руският учен се е опитвал да реши тази задача редейки карти, на които бил записал имената на 63-те известни елемента, заедно с атомните им тегла, пробвал да ги подрежда по групи, но не се получавало и не се получавало. Накрая от преумората той заспал като за негова изненада в съня си получил информация и сънувал решението и това, което трябва да направи.

Химичния елемент Ефир / Етер

Това е най-малката съставна част от всички други елементи, по-малък от молекулите и част от основата, от която произлизат атомите. Самият оригинал на периодичната система руският учен публикува през 1905-та година в учебника "Основи на химията". Там, в нулева група наред с познатите ни инертни газове - хелий, неон, криптон и ксенон, Менделеев поставя и Ефир. Интересното е, че той го нарича и с името Нютоний в чест на Исак Нютон. Точно той твърдял, че цялото пространство на вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да било. Менделеев също смята, че ефирът е свързващата част на химията и физиката и основен градивен елемент. В края на 19-ти век един от последните световноизвестни учени отстояващи идеята, че нютоният, ефира или етера е субстанция, от която се гради цялата вселена и именно в нея е ключът към разгадаването й.

Top